År 1738 Kongen forbyder gøgl og spil

1738

Et Snapstingsmarked uden linedansere, badutspringere og komedianter er en uhørt tanke. Alligevel blev det en realitet efter at den meget religiøse kong Christian 6. med øjeblikkelig virkning fra den 21. marts 1738, forbød al ”taskenspillerkunst” i riget.

Et af de farverigeste indslag i festdagene på gader og stræder var de mange gøglerne, som optrådte i folkemyldret med farvestrålende dragter og klingende bjælder.

I ølhusene og på de mange scener sørgede tilrejsende teatergrupper for at lette den gældstyngede købmands triste tanker for en stund. Sådan havde Snaptinget siden Arilds tid været omgivet af gøgl og skuespil. Men i 1738 skulle morskaben være en saga blot.

Forargelse og klage

Den direkte anledning til forbuddet var en klageskrivelse sendt af Viborgs biskop, Andreas Wøldike til kongen.

I skrivelsen udtrykte biskoppen sin forargelse over en flok komedianters optræden i byens Domhus under snapstingsmarkedet. I de 14 dage, tinget varede, og undertiden længere, optrådte skuespillerne hver eneste aften for en flok larmende tilskuere.

Det gjorde bestemt ikke sagen bedre, at Domhuset var nabobygning til Domkirken og Bispegården.

Satans kapel

Det ugudelige gøgleri havde, ifølge biskoppen, forvandlet Domhuset til et ”Satans kapel” midt på hellig grund.

Biskoppen støttedes af stiftsamtmanden, der udtalte, at ”al den spas og larmende underholdning hverken tjener til opbyggelse eller belæring og tilmed kan antænde begær og onde lyster, da virakken ofte fortsætter til langt ud på natten.”

Landets fromme enevældige konge kunne naturligvis ikke sidde klagen overhørig. I sin omsorg for undersåtternes åndelige ve og vel, tog han godt imod klagen.

Forbud

Følgen blev en udstedt forordning, som forbød alle slags komedianter, linedansere, lykkepottefolk og taskenspillere at udøve deres kunster i Danmark såvel som i Norge.

Stiftsamtmænd, andre relevante øvrighedspersoner samt færgemænd fik strenge ordrer til omgående at afvise gøglere, der forsøgte at krydse rigets grænser.

Dermed var der lagt en alvorlig dæmper på forlystelser, der kunnen bortlede svage sjæles tanker fra evigheden, ikke alene på terminsmarkedet, men i hele majestætens rige og lande.

Se tegningen ubeskåret her.

Tegning: Niels Andersen Dolmer

Tekst: Dan Ersted Møller

Sidst opdateret: 28.05.2015