År 1691 Adelsfrue i frit fald

1691

Nådigfruen til Tjele, Fru Marie Grubbe, skilt fra sin mand på grund af utroskab.

Adelsmanden Palle Dyre, gift med fru Marie Grubbe til Tjele, havde mange forretninger at passe på Viborg Snapsting. På Snapstinget i 1691 var det dog en saftig privatsag, som bragte Palle Dyre i folkemunde.

Vedholdende rygter ville vide, at Palle Dyre krævede skilsmisse fra sin kone, fru Marie Grubbe. Ganske vist var hr. Palle Dyre kendt for selv at bedrive udenomsægteskabeligt samkvem med tjenestepiger, men nu er det kommet for dagen, at hustruen Marie Grubbe havde en erotisk affære med en simpel bondekarl, Søren Sørensen Ladefoged. Derfor krævede Palle Dyre ægteskabet opløst.

Elskovsrede i Viborg

Sagen tog fart, efter at nådigfruens far, den gamle godsejer Erik Grubbe, skrev til kongen med anmodning om at gøre datteren arveløs. En kommission gennemførte afhøringer af tjenestefolk og andre vidner fra Tjele gods, og der kom mange artigheder frem.

En tjener, Christian Skytte, fortalte således, at Marie Grubbe allerede for to år siden havde taget Søren Ladefoged med som kusk ind til Palle Dyres gård i Viborg.

Gennem en sprække i døren havde Christian Skytte set, at Søren heftigt kyssede Marie, mens hans hænder var på hendes bryster og "andetsteds" på kroppen. Herefter drev han hende op mod væggen bag skorstenen, hvor Christian Skytte ikke kunne se, hvad de videre bestilte. Senere så han dem ligge i sengen.

Natlige aktiviteter på Tjele

Et andet vidne, Anna Knudsdatter, der var fru Marie Grubbes kammerpige på Tjele, kunne berette, at hun jævnligt af fruen blev sendt ud af kammeret om aftenen, fordi Søren Ladefoged kom på nattebesøg.

Det skete, når nådigherren Palle Dyre var bortrejst. Når Søren havde fået for meget at drikke, sov han rusen ud i Palle Dyres kammer ved siden af Marie Grubbes, og Anna måtte varme sengen op til ham ved at ligge i den.

Flere tjenestefolk havde også set nådigfruen og Søren kysse og kærtegne hinanden lidenskabeligt og åbenlyst, hvorefter de forsvandt ind i Palle Dyres kammer i halvanden time. Søren modtog også fine gaver af fruen, kunne flere fortælle.

Fru Marie Grubbe til Tjele havde tidligere været gift med kong Frederik 3.s uægte søn, Ulrik Frederik Gylden-løve. Parret blev skilt i 1670, og Marie Grubbe fik sin medgift på 12.000 rigsdaler tilbage. Dette beløb formøblede hun sammen med en elsker på en udenlandsrejse, som varede i to år. 
 

Se tegningen ubeskåret her.

Tegning: Niels Andersen Dolmer

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen

Sidst opdateret: 28.05.2015