År 1674 Drabelig duel i Nytorvsgyde

1674

Duel i Nytorvgyde endte dramatisk, da to officerer blev såret. Deres to væbnere overlevede ikke opgøret.

Årets Snapsting 1674 blev ramt af en tragedie. To unge adelsmænd blev under en duel i Nytorvgyde så hårdt såret, at de senere døde. Det drejede sig om Otto Bille til Bangsbo og Christoffer von Gersdorf.

Viborg var i længere perioder i 1600- og 1700 tallet hjemsted for skiftende militærregimenter. Officererne, der alle var af adelstand, yndede at mødes i Viborgs fineste vinstue, Salomon Gerbers Vinstue, kaldet Paradis, som lå på nordsiden af Nytorvgyde.

Efter dagens strabadser indfandt Otto Bille og Johan Rantzau sig ved 19-tiden i Salomon Gerbers vinstue. De to herrer vendte dagens begivenheder over et glas vin.

Diskussion

Ud på aftenen stødte andre til. Heriblandt Caspar Brockenhuus, officer ved et norsk regiment, og hans ven og væbner Christoffer von Gersdorf. Vinstuen havde pligt til at sælge vin fra Frankrig og Rhinområdet, og de unge adelsfolk tog for sig af den gode vin.

Under en diskussion mellem Brockenhuus og Rantzau blev førstnævnte meget ophidset og beskyldte, ifølge øjenvidner, Rantzau for at kalde Brockenhuus uærlig. Derfor udfordrede han Rantzau til duel. Resten af selskabet forsøgte at tale ham fra det, men til sidst blev provokationerne for meget for Johan Rantzau.

Duellen

De to kamphaner for ud på gaden og gjorde klar til en duel på kårder. Ved siden af dem stillede Bille og Gersdorf sig også klar. Der stimlede hurtigt en større menneskemængde sammen for at overvære duellen.

Det var tydeligt, at Rantzau og Brockenhuus begge var erfarne krigere. De fægtede dygtigt og fermt. Bille og Gersdorf var ikke nær så trænede. Deres kamp var mindre elegant, og begge duellanter tog store chancer.

Snart fik Rantzau overtaget og pressede Brockenhuus tilbage. Lige før Rantzau skulle til at sætte et hårdt stød ind, lød der et skrig fra Otto Bille. Han var blevet ramt i venstre side af Gersdorf, og blodet fossede ud. Brockenhuus gjorde nar af Billes skrig, men benyttede lejligheden til at flygte sammen med Gersdorf. Sidstnævnte var også blevet såret af Bille.

Bartskæren på overarbejde

Rantzau og Bille flygtede mod Nytorv. Øjenvidner fortalte, at de faldt ved Svaneapoteket [i dag amtmands-gården]. Bille havde ikke kræfter til at komme op igen, og Rantzau fik båret ham ind på apoteket.

Bille havde allerede mistet en del blod, og man tilkaldte derfor præsten og bartskæren for hhv. at velsigne ham og forbinde hans sår. Han udåndede nogle timer senere.

Gersdorf blev også svært såret. Brockenhuus fik ham slæbt hjem og lagt ham i seng. Også Gersdorf fik besøg af bartskæren. Han havde høj feber og var begyndt at tale i vildelse.

Stiftsbefalingsmanden satte næste morgen de to andre implicerede i husarrest for at få skabt fuldstændig klarhed over aftenens begivenheder. Gersdorf døde senere af sine sår. 

Se tegningen ubeskåret her.

Tegning: Niels Andersen Dolmer

Tekst: Peter H. Iversen

Sidst opdateret: 28.05.2015