År 1649 Ægteskabsbørsen

1649

Viborg Domkirke var den jyske højadels moderkirke. De store slægter mødtes her, når domkirkens klokker ringede årets Snapsting ind. Og her mødtes de til pompøse bryllupper, barnedåb og begravelser.

I 1649 red adelsmanden Ove Juel med sit følge til Viborg for at deltage i Snapstinget og dets fester.

Her var han først gæst ved Otto Pogwischs bryllup med Anne Cathrine Parsberg. Ugen efter deltog han i brylluppet mellem Preben Gyldenstjerne og Hilleborg Bille. Endnu en uge senere bimlede bryllupsklokkerne for Claus Pors og Anne Arenfelt. Og slutteligt i fjerde uge deltog han i sin søsters bryllup med adelsmanden Erik Høg.

Døtre vist frem

Når de jyske adelsfolk mødtes til Snapsting, handlede de med jord og ejendomme. Men de tog også ophold i Viborg i snapstingsdagene for at fornøje deres fruer og vise deres giftefærdige døtre frem.

Viborg Snapsting var fra gammel tid ægteskabsbørs. For adelsslægterne var det helt afgørende, at sønner og døtre blev gift ind i en anden fornem slægt, så mængden af herregårde og bøndergods kunne forøges. Typisk aftaltes trolovelsen mellem de unge på det ene Snapsting, hvorefter brylluppet stod ved tingssamlingen året efter.

Adelens festrum

I renæssancens festglade dage var et adeligt bryllup en såre vidtløftig sag, en opmarch af overflod og værdig pragt.

Domkirken fyldtes af selvbevidste herremænd, klædt i dragter af svært stof og behængt med gyldne halskæder. Nådigherrerne var ledsaget af deres fruer i fineste silkekjoler, kantet med dyre kniplinger og med fløjlshuer, som funklede af perler og ædelsten.

Når de fine herrer og fruer forlod kirken for at begive sig den korte vej til adelens festsal i domhuset på kirkens nordside, stimlede hoben af nysgerrige viborgensere sammen for at få et glimt af de fine herskaber i moderigtige smukke kjoler og dragter.

Adelens store festsal var indrettet i hovedfløjen af den tidligere Mariekloster, som lå mellem domkirken og den nuværende Stænderplads. Salen var udsmykket med panelværk og malede våbenskjolde.

Når lysene brændte og musikken klingede, frembød rummet et farverigt skue. Her blev ægtepagten mellem to slægter fejret, ofte i dagevis, med masseopbud af mad og drikke, musik og dans. 

Se tegningen ubeskåret her.

Tegning: Niels Andersen Dolmer

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen

Sidst opdateret: 28.05.2015