År 1606 Præst myrdede adelsmand efter bryllupsfest

1606

Ung jysk adelsmand kom i klammeri med præsten fra Thorning i Nytorvgyde og blev stukket ihjel, sandsynligvis med sin egen kårde.

Ved Viborg Snapsting i 1606 holdt adelsmanden Mogens Kaas sit bryllup under pomp og pragt i Viborg. Bordene bugnede af mad og drikke, og bægrene blev flittigt holdt i gang.

For en enkelt blandt de fornemme gæster fik festlighederne ulykkeligvis en tragisk afslutning, idet herre-manden Otto Skram til Hammergård blev dræbt kort efter, at han havde forladt festen.

Hr. Skram var kommet til bryllupsgildet kl. 1 om eftermiddagen og forlod festen sammen med sin tjener hen ad kl. 5 for at gå til sit logi. I Nytorvgyde mødte han sin banemand.

Handlingsforløbet på drabsstedet blev ikke helt klarlagt, skønt en af Viborgs vægtere mødte op kort efter. Vidner kunne berette, at Otto Skram i den smalle gyde så en præstemand og nogle andre folk komme imod sig.

Adelsmanden, der sandsynligvis var beskjænket, busede videre og krævede plads. Han ville jage præ-sten til side, men pastoren, der hed Erik Sørensen og var sognepræst i Thorning, blev sandsynligvis stående. Thorningpræsten, der måske heller ikke var ædru, var kendt for sin styrke. Da adelsmanden trak sin kårde, lykkedes det pastoren som forsvar mod Skrams angreb at få angriberens kårde viklet ind i sin præstekjole. Herefter vred han kården ud af hånden på Skram og tildelte ham et banesår.

Flygtede fra gerningsstedet

Otto Skrams tjener bar den hårdt sårede mand ind i den nærliggende Brockenhuus gård, hvor han forblødte. Den unge adelsmands bisættelse fandt sted i domkirken inden Snapstingets slutning, så følget blev anseeligt, med gravøl af standsmæssigt format.

Adelsmand Otto Skram til Hammergård var spået en stor fremtid. Han opholdt sig ved kong Frederik 2.s hof i tre år, hvorefter han kom i tjeneste hos en østrigsk baron og deltog i en række eventyrlige krige. I de sidste års ophold i udlandet rejste han gennem eksotiske lande som Ægypten og Palæstina og videre til Italien.

Om Skrams drabsmand, Thorningpræsten Erik Sørensen, ved vi, at han overtog sognekaldet i 1602, efter at sognets tidligere præst var blevet offer for pesten. Hvor han opholdt sig efter opgøret i Nytorvgyde er usikkert, men nogle mente at vide, at han flygtede udenlands og søgte tjeneste i den svenske armé.

Se tegningen ubeskåret her.

Tegning: Niels Andersen Dolmer

Tekst: Henning Ringgaard Lauridsen

Sidst opdateret: 22.05.2015