År 1523 Revolution på Viborg Landsting

1523 Revolution på Viborg Landsting

Kong Christian 2. s trone vaklede, efter at jyske stormænd på Snapstinget i 1523 opsagde deres troskab til ham.

Et sandt drama fandt sted i Viborg i 1523, hvor landsdommer Mogens Munk, biskop Jørgen Friis og resten af de jyske rigsråder til landstingssamlingen opsagde deres troskab til Christian 2.

Først blev et fælles opsigelsesbrev læst højt, og derefter gentog adelsmændene én efter én deres opsigelse. Rygtet om opsigelsen løb som en steppebrand gennem byen, og det varede ikke længe, før opstemte borgere stimlede sammen på Torvet.

Lynchstemning i byen

Stemningen nåede nye højder, da kongens forhadte lensmand Rasmus Clementsen dukkede op ved Sct. Mathias Port. Han blev straks genkendt, og ophidsede borgere slæbte ham igennem Sct. Mathias Gade og hen på rådhuset på Torvet. Hele vejen igennem byen blev Clementsen hånet, og der blev kastet ting efter ham.

Fremme på rådhuset truede borgerne ifølge øjenvidner ham til også at opsige sin troskabsed til Chri-stian 2. Clementsen selv udtalte, at han var nødt til at føje borgerne. Han hævdede, de truede ham med at skulle dele skæbne med Hans Tolder, kongens lensmand i Aalborg, som blev slået ihjel året forinden.

Begivenhederne på Snapstinget var den foreløbige kulmination på de politiske spændinger, der havde præget landet i flere måneder. Kongen havde gennem det meste af efteråret 1522 gjort sig meget upopulær blandt kirkens folk ved at komme med nye lovgivningsforslag om kirkens interne forhold. Samtidig gav mange af de jyske rigsråder højlydt udtryk for deres utilfredshed med kongens regeringsførelse.

Et nyt blodbad?

Ved begyndelsen af året 1523 var det endnu for tidligt at vurdere konsekvenserne af opsigelsen. Men i yderste konsekvens frygtede mange adelsfolk, at kongen ville søge hjælp til at slå oprøret ned hos sin svoger, den mægtige tysk-romerske kejser.

Rygterne svirrede også om, at kongen ved en allerede aftalt herredag i Aarhus ville kopiere Det Stockholmske Blodbad. Dette blodbad fandt sted i november 1520. 82 adelsfolk med ærkebispen i spidsen blev halshugget af Christian 2. bødler på Stortorvet i den svenske hovedstad.

Se tegningen ubeskåret her.

Tegning: Niels Andersen Dolmer

Tekst: Peter H. Iversen

Sidst opdateret: 21.05.2015