For udbydere

Kort over Borgvold

Snapsting for Børn er Viborg Kommunes kulturelle byfest for børn. Den ligger i 2019 i uge 26, og der er aktivitetsflader henvendt til både institutioner og familier. Læs mere herunder om, hvad det kræves for at blive udbyder og være med med en aktivitet til Snapsting for Børn.
Der er tilmeldingsfrist for udbydere d. 15. marts 2019.

Hvad er Snapsting for Børn?

Har du som forening, institution eller privatperson lyst til at byde ind med en aktivitet til Snapsting for Børn? Så siger vi højst sandsynligt ja tak!

Snapstinget er jo noget vi skaber sammen for hinanden, og programmet til Snapsting for Børn udgøres i høj grad af  aktiviteter fra lokale institutioner og foreninger - eller privatpersoner med en god ide.

Snapsting for Børn består i 2019 af fire aktivitetsflader:

 • Søndag d. 23. juni kl. 13.00 - 16.00: Familiedag på Borgvold
 • Søndag d. 23. juni kl. 16.00 - 19.30: Sankt Hans for Børnefamilier på Borgvold
 • Mandag d. 24. juni – onsdag d. 26. juni kl. 9.00 - 14.00: Workshops for skoler (0. - 6. klasse) og børnehaver på Borgvold
 • Torsdag d. 27. juni kl. 9.00 - 12.00 : Snubledag for de 0. – 3. årige på Borgvold

Alle aktiviteter foregår på Borgvold, i parken ved søen v. Randersvej. Snapsting for Børn stiller telte op når det er nødvendigt, men ellers foregår aktiviteterne i det fri.

Der er ikke noget tema og ingen grænser for muligt indhold af en aktivitet! Men…

 • Tænk over målgruppen. Til Familiedag er den bred! Mandag til onsdag kan den gøres smal indenfor feltet 3 – 12 år. Til snubledag hedder den 0 – 3 år.
 • Alle aktiviteter skal være inddragende, så børnene selv er med – aldrig bare passivt publikum.
 • Aktiviteterne skal helst kunne foregå udendørs og udnytte Borgvolds lækre natur og faciliteter. Helst ikke bare klasseundervisning ved borde i telte.
 • Aktiviteterne skal helst kunne rumme en hel klasse ad gangen – op imod 28 børn, hvis det er rettet mod skoleklasser. Aktiviteter for børnehaverne kan godt have lidt mindre hold.
 • Længden på aktiviteterne kan variere. Men arbejd helst med moduler: Et formiddagsmodul fra 9.30 – 11.30, og et eftermiddagsmodul fra 12 til 14. På den måde bliver det lettest at kombinere flere aktiviteter samme dag for klasserne. Dog kan én aktivitet godt brede sig over begge moduler, eller man kan nøjes med et halvt modul. Ingen aktiviteter for børnehaver (eller til snubledag) efter 12.00.
 • Man kan enten lave walk in aktiviteter som er uden tilmelding = vi ved ikke hvor mange der kommer, eller hvor gamle de er, og de har ikke lavet nogen forberedelse. Eller man kan lave workshops med tilmelding. Til familiedag og Snubledag er der kun walk in aktiviteter.

Økonomi:  

Som udgangspunkt udbetaler Snapsting for Børn ikke løn og honorarer. Jeres deltagelse er ikke indtægtsgivende virksomhed – det er jeres bidrag til Viborgs kulturuge. Snapstinget er noget vi skaber sammen for hinanden.

Men vi sørger for:

 • Telte, borde, bænke, strøm og andre faciliteter der er nødvendige for gennemførelsen af jeres aktiviteter.
 • Dækning af materialeudgifter og kørsel
 • Forplejning hver dag i de timer I er på Borgvold
 • Alt omkring PR og tilmelding

Når I melder jer til, laver vi en kontrakt, hvor vi aftaler, hvilke udgifter vi dækker for jer, og hvilke faciliteter vi sørger for til jer. Det er ret vigtigt I tænker aktiviteten grundigt igennem inden I udfylder kontrakten, så vi ikke f.eks. bruger penge på mange flere borde og bænke end der er brug for, eller etablerer strøm til telte der ikke skulle bruge det. Vær søde at tænke i ”Need to have” i stedet for ”Nice to have” når I udfylder kontrakten.

Al tilmelding foregår via hjemmesiden her. For at tilmelde jer, udfylder i Online tilmeldingen for aktører, som ligger på siden her. Den fungerer som vores kontrakt.
Vi skal have den senest d. 15. marts!
Billeder sender I i en mail til sfbborgvold@viborg.dk ved samme lejlighed.

Tidsplan:

 • Tilmeldingsfrist for aktører: Tirsdag d. 15. marts!
 • Tilmeldingen åbner for skoler og børnehaver: Mandag d. 6. maj.
 • Tilmeldingsfrist for skoler og børnehaver: Mandag. 3. juni. Aktører modtager holdlister mandag d. 17. juni.
 • Telte, lagercontainer mm stilles op: Fredag d. 21. juni.
 • Sidste oprydning i telte: Onsdag d. 26. juni mellem 14 og 18.
 • Sidste oprydning i lagercontainer: Fredag d. 28. juni inden 14.
 • Sidste frist for indsendelse af fakturaer: Mandag d. 2. september.

 

Sidst opdateret: 30.01.2019